HISTORIA

I boken “Gösta Berlings Saga” heter den Hedeby säteri och där bodde baron Adrian – han som förde hem sin brud den förr så vackra men nu kopphärjade Marianne Sinclaire.
 
Vi har också ett alldeles eget spöke på gården som klampar omkring då och då i huset.”Spöket” är vad man tror en hög militär. Han bevisar sin existens genom diverse små vänliga handlingar, som ingen retar sig på – tvärtom.
 
Det finns inget elakt hos honom. Han är bara en man, som inte får ro i sin grav beroende på vissa händelser som Selma Lagerlöf skildrar närmare i sin bok ” Löwensköldska ringen”. Mannen ifråga är självaste generalen Löwensköld i sagan.
 
1648 inflyttade Lagerlöfska släktens stamfader kaplanen Magnus Petri Schivedius som tog namnet Lagerlöf. Sonen Petrus Lagerlöf föddes på Helgeby 1648 ( avled i Stockholm 1699 ). Han blev professor vid 34 års ålder i Uppsala och århundradets störste latinske skald, som ägde ”sin tids humanistiska bildning”, psalmdiktare och 1698 rikshistoriograf.
Här föddes också sonen Daniel 1651-1718, vars ättling är Selma Lagerlöf. Han blev kyrkoherde i Arvika 1681 och prost 1701.
 
Herrgårdsbyggnaden med två flyglar uppfördes 1789, med anor enligt jordeboken från 1540.
Enligt syneprotokollet från 1806 är huset 65 fot lång, 32 fot bred och 20 fot hög. Uppbyggt av tjocka timmerstockar. Rumsindelningen är densamma sedan tvåhundra år.
 
Historierna är många bl.a. den om patron Johan Ersson Ek f. 1764, en måg till lagmannen Jan Sandelin på Öjervik, förebilden till majoren på ”Ekeby” i Gösta Berlings saga.

Patron Ek kallades allmänt ”Krut-Eken” namnet erhöll han efter några mystiska krutaffärer med norrmännen under Karl XIV Johans fälttåg mot Norge. Enligt sägen blev han dömd ära och gods förlustig därest han ej inom 24 timmar inställde sig hos konungen i Stockholm. Han avled på Helgeby 1824.

”Ännu en gång har vi fått njuta av detta smultronställe. Det är svårt att sammanfatta alla intryck av ert fantastiska hus med ett ord så det får bli en hel ”radda”. Härligt, enastående, lugnt, generöst, elegant, bedårande, ja helt enkelt ypperligt. Den här gången hann vi också med att simma i poolen.”